Roald Amundsen

Minneloge 10. november 2022

Publisert