Roald Amundsen

Ettermøte program:

18.08.20:              

Måltid:                  

25.08.20: Foredrag "Politiets Beredskapsssenter" v/ Prosjektleder Jan K. Brunvoll.

Måltid:                  

15.09.20: Foredrag "Fra mitt lange arbeidsliv" v/ Bror Bjørn Halvorsen

Måltid:                  

29.09.20:             

Måltid:                  

13.10.20:              

Måltid:                 

27.10.20:

Måltid:                  

10.11.20: Foredrag "Hva private tjenesteytere bidrar og kan bidra med i kommunen"

Måltid:                  

24.11.20:              

Måltid:                  

15.12.20: