Gode søstre i Loge 31 Cecilia.

Vårens utgave av vårt logeblad Nore-Nytt er nå ferdig trykket. Redaksjonen har gjort en kjempejobb

også med denne utgivelsen, og har produsert et fyldig nummer til tross for at ordinær logevirksomhet har vært holdt på et minimum. Vi ser oss imidlertid dessverre ikke i stand til å kjøre rundt og dele ut bladet til samtlige slik vi gjorde i høst. Det viste seg å være en svært krevende oppgave.

Vi har derfor besluttet at bladet blir lagt ut på strategiske plasser slik at våre brødre/søstre selv kan

hente det. Bladet er nå lagt ut på følgende steder:

- Flor Blomster i Askim: Her kan brødre og søstre med adresse i Askim, Skiptvet, Spydeberg,

Knapstad, Ski og Ås hente sitt blad.

- Sentrum Blomster i Mysen: Her kan de med adresse i Mysen, Eidsberg, Rakkestad, Ørje og Slitu hente sitt blad

- Blomsterhandelen Trøgstad: Her kan de med adresse Trøgstad og Båstad hente sitt blad

Fordelingen er gjort i forhold til registrert adresse i logens arkiver, vær obs på dette om du nylig har flyttet.

Vi oppfordrer de som henter sine blad til også å se om de kan ta med blad til brødre/søstre som bor i nærheten.

Når høstens logemøter forhåpentligvis kommer i gang (i slutten av august), vil uavhentede blad være

tilgjengelig på Villa Nore.

Med hilsen i V, K & S og med ønske om en riktig god sommer

Vibeke-Marie Bernhoff

Herold Loge 31 Cecilia

 

For å lese Nore-Nytt på nett, klikk linken under her: