Vår 2023

Mandag 6. februar, mandag 6. mars, mandag 8. mai

Møtetid: Kl. 12:00 – 14:00 - Møtested: Villa Nore, Torggaten 19, Mysen

Kontakt:  Laila Westby, mobil 480 73 888, E-post: per.westby@hotmail.com