Logeåret 2023

Søster OM og embedskollegiet ønsker alle velkommen til vårens møter.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Lill M. Eiken Hanssen

OM

 

Rebekkaloge nr 31 Cecilia

Embedskollegiet 2021-2023