Mira

Historien til Loge 94 Mira

Publisert

Loge nr. 94 Mira

 

Dameforeningen startet i 1978. Initiativtaker var blant andre Gudrun Bore. Medlemmene i foreningen var damene til mennene som var i Odd Fellow loge nr. 88 Håkon Den Gode.

Damene møttes en gang hver måned. Det var trivelige sammenkomster med prat, kaffekos, strikking og utlodding. En gang i året arrangerte de basar. Pengene fra utlodding og basar gikk til Odd Fellow Logen.

Målet for damene var å få en egen Rebekkaloge på Stord. Moderlogen Rebekkaloge nr. 5 De Syv Stjerner, ved Daisy Sunsback, var behjelpelig med papirer og søknad om stifting av loge på Stord. Damene i foreningen stod på for å få alt det praktiske på plass, samt finne personer til alle embetene. 22.02.92 var alt klart for instituering av Rebekkaloge nr. 94 Mira. Målet var nådd!

Etter hvert fikk loge nr.88 Håkon Den Gode og loge nr. 94 Mira et felles lokale for møter, ettermøter og diverse logearbeid. 12.04.97 ble de nye ordenslokalene i Dampgården på Leirvik innviet.

 I Borggata 69, i Dampgården, holder logene til fremdeles.

Loge nr. 94 Mira har opp gjennom årene hatt god tilvekst av nye søstre. Pr. 31.12.20 er det ca 65 medlemmer. Medlemsmassen er stor nok til å bekle embetene og å finne medlemmer til de ulike nemndene i logearbeidet.

Loge nr.94 Mira holder møtene sine i Dampgården annen hver mandag klokka 19:00. Da møtes søstrene først til en seremoni inne i logesalen. Etterpå er det ettermøte med mat og prat, evt. underholdning/foredrag/taler osv.

Jevnlig holder logen venneaftener der medlemmene kan invitere med seg gjester, som evt. senere kan ønske medlemskap. Både lokalt og sentralt jobbes det med å få nye søstre som medlemmer.

 

Herold Bente E. Ottesen