For medlemmer

25
aug
El
Galla
19:00
Håkon Den Gode
30
aug
Arbm.
Arbeidsmøte
19:00
Mira
06
sep
Arbm.
Rapport frå nemnder
19:00
Håkon Den Gode
Besøksadresse
Borggata 69
Stord

Loger på stedet

Leire på stedet