Høsten 2020

Søster OM og embedskollegiet

ønsker alle søstrene velkommen

til en ny og givende termin.


          Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

           Reidun Tislevoll Ottesen
                    OM