Måken

20210826 - Installasjon av Embedsmenn - Galla