Nytt fra Storlogen 3. september 2020.

Retningslinjer og råd for møter i loge og leir høsten 2020

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er synkende og under kontroll. Der smittesituasjonen lokalt er lav (som i Grimstad) åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten,dersom loger/leire ønsker å avholde møter. Dette skal fortsatt skje etter samråd og tillatelse fra DSS i distriktet.

OM/HP/HM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

 

Velkommen til Ordenshuset i Grimstad

Huset er tilholdsted for 3 Odd Fellow loger, 1 Rebekka loge og 1 Odd Fellow leir