Innstilling av all møtevirksomhet fram til 15.8.2020

På grunn av Korona-virus effekt og konsekvens har Stor Sire besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning.

 

Velkommen til Ordenshuset i Grimstad

Huset er tilholdsted for 3 Odd Fellow loger, 1 Rebekka loge og 1 Odd Fellow leir