Velkommen til Ordenshuset i Grimstad

Huset er tilholdsted for 3 Odd Fellow loger, 1 Rebekka loge og 1 Odd Fellow leir