Velkommen til Ordenshuset i Grimstad

Huset er tilholdsted for 3 Odd Fellow loger, 1 Rebekka loge og 1 Odd Fellow leir

Møteaktivitet i Ordenen - nytt fra Storlogen, juni 2021.

Det ser ut til at pandemien og smitteutviklingen samt at de aller fleste av våre medlemmer vil være vaksinert til høsten, gjør at vi har håp om å starte normal møtevirksomhet etter sommeren. Vi må fortsatt hensynta sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner og er det lokale utbrudd, må en følge de lokale råd en får. På grunn av situasjonen under pandemien, åpnes det for at loger kan samarbeide om tildeling av veteranjuveler og arrangere spesielle møter for å få gjennomført utsatte tildelinger og gradpasseringer.

OM/HP/HM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.