Velkommen til Loge 104 Måken.

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 19.00 i tidsrommet ultimo august til og med mai..

 

2021

OM og embedskollegiet ønsker

alle søstre en god vår.

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hilde Rørvik

OM