Velkommen til Loge 104 Måken

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 19.00 i tidsrommet ultimo august til og med mai.

Vår loges emblem er tre måker, inspirert av Grimstads kjente statue «Mor Norge» som står plassert på Kirkeheia ved Grimstad kirke.

Kvinneskikkelsen i vårt emblem holder tre måker i sine armer. For oss er disse tre måkene symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Vårhilsen fra Overmester

Vi er nå godt i gang med vårterminen 2024. 

Dagene begynner å bli lange og lyse. Vårtegn begynner å komme opp fra snøen.

Jeg vil da få ønske dere alle en fin vår og kos dere med alle vårtegnene som kommer.

Møt så ofte dere kan!

 

Med Søsterlig Hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Elin Håland 

Overmester