Velkommen til Loge 104 Måken

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad

hver 2. og 4. torsdag i måneden, untatt juni-august

 

Logeåret 2019

OM og embedskollegiet ønsker

alle søstre velkommen til et godt logeår.

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torunn Sandsdalen

OM