Velkommen til Loge 104 Måken

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 19.00 i tidsrommet ultimo august til og med mai.

Vår loges emblem er tre måker, inspirert av Grimstads kjente statue «Mor Norge» som står plassert på Kirkeheia ved Grimstad kirke.

Kvinneskikkelsen i vårt emblem holder tre måker i sine armer. For oss er disse tre måkene symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

2023

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt logeår!
Møt så ofte du kan, det skaper samhold og trivsel!

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Elin Håland

OM