Velkommen til Loge 104 Måken

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad

hver 2. og 4. torsdag i måneden, untatt juni-august

 

2021

OM og embedskollegiet ønsker

alle søstre ett godt nytt år.

Håper vi snart kan møtes igjen.

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torunn Sandsdalen

OM

25 års Vetranjuvel - 26. november 2020 - AVLYST

26. november skulle vi hatt 5 nye flotte søstre som skulle fått 25 års veteranjuvel. Det er dessverre blitt utsatt pga Covid 19.

Det er:

              Torunn Birkenes

               Astrid M. Fosseli

                Mie Gaustad

                Marit Johnsen

               Edle Gulløy Larsen