Velkommen til Loge 104 Måken

Loge 104 Måken har sine møter i Ordenshuset i Grimstad

hver 2. og 4. torsdag i måneden, untatt juni-august

 

Logeåret høsten 2020

OM og embedskollegiet ønsker

alle søstre velkommen til et godt logeår.

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torunn Sandsdalen

OM

 

 

Ny terminliste 2. halvår 2020

Møtene 27.08.20, 10.09.20 og 24.09.20       AVLYST

 

10.09.20: kl. 1900 Logetreff på logehuset

24.09.20: kl. 1200 Logetreff på logehuset

 

08.10.20: kl. 1200 Logetreff på logehuset

08.10.20: kl. 1800 Opptak og 1. grad

 

22.10.20: kl. 1200 Logetreff på logehuset

22.10.20: kl. 1800 2. grad og 3. grad

 

12.11.20: kl. 1900 Minneloge

26.11.20: kl. 1800 25-års Veteranjuveltildeling

 

10.12.20: Julemøte                                        AVLYST

 

 

Alle logetreffene har påmelding til maksimum 30 søstre.

Invitasjon kommer på e-post.

For logetreffet 24. september: Påmelding til Marit Terkelsen 48085511.

 

Logemøtene 8. og 22. oktober:

Deltakere: Embedsmennene og nøkkelpersoner.

Ettermøte m/servering                                  AVLYST

 

Minnelogen 12. november:

Påmelding til UM Hilde Rørvik tlf: 47676026.

Deltakere: Maksimum 40 søstre

Ettermøte m/servering                                 AVLYST

 

25-års Veteranjuveltildelingen 26. november:

Deltakere: Maksimum 40 søstre i logesalen.

Festmiddag på Kalvild Gård i Lillesand etterpå.

Kalvild Gård har plass til 110 »koronagjester».

 

Det kommer invitasjon med bindende påmelding til festmiddagen.

Vi oppfordrer alle, både de som får plass og de som ikke får plass i logesalen,

til å melde seg på til festmiddagen.

Siden vi avlyser Julemøtet i år, vil det bli noen innslag denne kvelden

som vi bruker å ha på julemøtet.