Øvingskvelder: 

Mandag 05.09.21 kl.21.00

Mandag 31.10.22 kl.21.00