Øvingskvelder: 

Mandag 04.01.21 kl. 21.00

Mandag 01.03.21 kl. 21.00

Mandag 05.04.21 kl. 21.00

Mandag 06.09.21 kl. 21.00