Øvingskvelder: 

Mandag 31.08.20 kl. 21.00

Mandag 02.11.20 kl. 21.00

Mandag 30.11.20 kl. 21.00

Mandag 04.01.21 kl. 21.00