Foran fra venstre: Hilmar Hagen (Storrepresentant), Ivar Andreas Skjetnemark (Overmester), Terje Skage (Eks.Overmester), Alf Skjerve (Undermester)

Bak fra venstre: Robert Mosling (Skattmester), Hans Olav Holberg (Kapellan), Odd Martin Karlgård (Ceremonimester), Ivar Johansen (Sekretær)