Stiklestad

Odd Fellowhuset: Levanger

Publisert

Våre lokaler ligger sentralt til i Levanger Sentrum. Kortvei til tog og andre kollektivtilbud. Huset er godt tilpasset våre aktiviteter med logesal, flotte oppholdsrom og et moderne kjøkken. Er lagt tilrette for bevegelseshemmede, med kjørebru og heis til 2 etg

" Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse "

Dette er Odd Fellow Ordenens budord til sine medlemmer og er fortsatt rammen for vårt virke.

Møtene i Odd Fellow Ordenden er bygget opp i 2 deler.
Et lukket møte der Ordenens undervisning og forretningsorden gjennomføres.
Deretter er det ettermøte, den sosiale delen av en logekveld. Der hygger man seg med et godt måltid og god drikke, snakker med sine søstre og brødre, og hører på foredrag eller kulturelle innslag.

Logene har ofte lokale humanitære engasjement, hvor det ytes det støtte til ulike tiltak. Ofte rettet mot barn eller utfordringer knyttet til  helse etc.

Loge nr. 76 Stiklestad