Valgte- og utnevnte embedsmenn 2023-2025


Valgte:
Storrepresentant         Vivi-Ann Falch Myrlund
Eks Overmester            Gunn Jørgensen
Overmester                     Merete Moen
Undermeste                    Torill Svendsgård Dalen
Sekretær                           Inger Lise Nilsen
Skattmester                     Elin Davidsen
Cermonimester             Liv Elin Tverbak
Kapellan                            Torhild Høvåg Lind

Utnevnte:
Herold                                 Anita-Helèn N. Høgetveit
Inspektør                           Sølvi Kleivik 
Indre Vakt                         Turid Fjærli
Ytre Vakt                           Britt Tove Fagermo
Musikkavsvarlig            Elfrid Rasmussen
Arkivar                                Sissel Hagh Høgseth
OM H ass                           Lillian Solem
OM V ass                           Annie Bach
UM H ass                           Kirsten Pedersen
UM V ass                           Eli Fredriksen
CM H ass                           Margareth Engmo
CM V ass                           Kirsten Fygle
Inspektør ass                  Merethe Skjerpeng