Loge nr. 72 Konkylie har sine møter i Ordenshuset Reinslettveien 2, Bodø 1. og 3. onssdag i månedene september - mai.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre hjertelig velkommen til våre møter.

 

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Vivi-Ann Falch Myrlund
Overmester