Etter oppfordring fra DDRP Edith Skyrud tok Eks.OM Kristine Rønnemyr initiativet til å stifte foreningen som la grunnlaget for vår loge.
Bodø Rebekkaforening ble stiftet 10.april 1984. Stifelsesmøte bestod av 52 søstre, derav 28 søstre som meldte sin interesse for overgang.
Vi gik til og fra møtet i tindrende vårsol i dobbel forstand,et bud om grotid og kommende grøde.
24. oktober 1984 ble Rebekkaloge nr. 72 Konkylie instituert i Bodø. Institueringen ble foretatt av Rådspresident Aase Vergemann, assistert av rebekkarådets embedsmenn, Storsire var representert av DDSS Johs. Frantzen 

 

Loge nr. 72 Konkylie 25 år

Loge nr. 72 Konkylie ble stiftet 24. oktober 1984. Den 24. oktober 2009 feiret 126 søstre og gjester den store dagen.


Disse var med å starte Loge nr. 72 Konkylie.
Bakre rekke : May H. Kolberg, Eli Lundegård Eriksen, Solbjørg Marinussen, Henny Jenssen og Alfhild Hole.
Fremste rekke : Hjørdis Jensen, Benta Støre, Kristine Rønnemyr og Solbjørg Kålhus.

 

To av våre Chartermedlemmer, Kristine Rønnemyr og Benta Støre var sammen med oss denne dagen. Det samme var 7 av de søstrene som var med å starte vår loge.

Disse ble overrakt blomster og takk for hva de har betydd for vår loge av OM May H. Kolberg.

Vi kunne også hilse velkommen til inviterte gjester fra alle logene og leirene i Distrikt 13. 
Deputert Stor-Sire Ann-Evy Aurdal, Distrikts Stor-Sire Gunvor M. Winter og Distrikts Stor-Sire Edvard Odd Dølvik var også våre gjester.

Jubileet ble markert med en høytidelig Festloge hvor det vakre festritualet ble fremført.
Feiringen fortsatte med busstransport til festlokaler på Diplomat Hotell. Vi ble servert en meget velsmakende meny bestående av rekecoktail, lammestek og desert.

Taffelet ble åpnet med at Deputert Stor Sire Ann-Evy Aurdal utbrakte Hans Majestet Kong Harald V ’s skål, fulgt av Kongesangen.
Deretter utbrakte Storrepresentant Henny Jenssen en skål for Den Uavhengige Norske Storloge.

Fra jubileumsmiddagen på Diplomat Hotell

OM May H. Kolberg ønsket velkommen til Deputert Stor-Sire Ann-Evy Aurdal, Distrikts Stor Sire Gunvor M. Winter og Distrikts Stor Sire Edvard Odd Dølvik samt gjester og søstre.

Benta Støre fremførte sin egen prolog, og ønsket Loge nr. 72 Konkylie mange gode år i årene som kommer.

Etter hovedretten gratulerte Deputert Stor Sire Ann-Evy Aurdal Loge Konkylie med 25-års jubileumet, hilste fra Stor Sire Harald Thoen og overrakte en gave fra Storlogen.

Det var en rekke taler og gaveoverrekkelser til jubilanten.

En flott og minnerik feiring for alle som var tilstede. 

Kollegiet i jubileumsåret.
Bakre rekke : Kasserer Eli Brækka, CM Merete Moen Thomassen, UM Synnøve Oppegård, Sekretær Rita Østbø og Skattmester Ellen Belsom.
Fremste rekke: Storrepresentant Henny Jensen, OM May H. Kolberg og Eks. OM Harda Jakobsen

 

Stiftelse av ny Rebekkaforening i Bodø
25. februar 2014 ble Bodø Rebekkaforening stiftet.
DSS Lillian Holstad ledet seremonien i logesalen. Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

Det valgte styret i Bodø Rebekkaforrening består av:
Formann:           Marylen Sundfær
Viseformann:     Kristin Schrøder
Sekretær:          Reidun Strand
Kasserer:          Turid Almbakk
Arkivar:              Heidi Åsen

Til ettermøtet var det dekket fine kaffebord av søstre fra moderloge nr. 72 Konkylie. Det ble servert kaffe og kaker og det var en hyggelig atmosfære.
DSS Lillian Holstad holdt en fin tale og takket de søstre som velvillig har stilt opp for å danne ny forening.
Den nye formannen Marylen Sundfær takket for tilliten og gledet seg til å ta fatt på jobben med å stifte ny Rebekkaloge.
Det ble satt i gang kveldslotteri av moderlogen som innbrakt startkapital for den nye Rebekkaforeningen, og trekning med flere gevinster ble avslutning på møtet.
 

  

Første rekke fra venstre: Formann Marylen Sundfær og Viseformann Kristin Schrøder.
Øverste rekker fra venstre: Eks Stor Marsjall Erna Steffensen, Kasserer Turid Almbakk, Arkivar Heidi Åsen,
Sekretær Reidun Strand og DSS Lillian Holstad.