Høstterminen 2021 er i full gang med normal aktivitet!

De nye lokalene er offisielt innviet og møteplanen for høsten innbyr til en rekke spennende møter i våre flotte logelokaler.

Loge nr. 18 Varna har sine møter den 2. og 4. torsdag i måneden i Logegården, Dronningens gt. 27 i Moss, unntatt perioden juni - august.

Uansett om du kommer på alle eller noen møter så gjelder alltid: Møt så ofte du kan!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ketil Johannessen
Overmester