Bror Overmester ønsker alle brødre en riktig god Jul og et godt nytt år!

Vi har lagt bak oss en høsttermin og straks et helt loge-år med mange gode og hyggelige møter. Fremmøte vårt har gradvis tatt seg opp etter sommeren og på våre siste møter har det vært tilbake på «gamle høyder».

Vårprogrammet er blitt fastlagt og du finner en komplett oversikt med mange spennende møter nedenfor og under siden «Kalender».

Oppfordrer brødrene til å ta med seg venner og bekjente på våre åpne møter, den første anledningen er vår nyttårsloge den 12. januar. Det er en fin anledning til å la utenforstående å bli litt bedre kjent med Odd Fellow Ordenen, og hvilke verdier vi står for. Rekruttering er viktig for oss, og dette er en fin innfallsvinkel i vårt rekrutteringsarbeid.

På vegne av hele kollegiet, ønsker jeg alle brødre med familie en riktig god og fredfull jul og et riktig godt nytt år!

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ketil Johannessen
Overmester