Odd Fellow Loge nr. 18 Varna ble instituert 26. mai 1934 og er således den eldste herre-logen i Moss. Logen har for tiden nesten 90 medlemmer. I Varna har vi møter hver 2. og 4. torsdag i måneden i Odd Fellows flunkende nye lokaler i Dronningensgate 27.