Odd Fellow Loge nr. 18 Varna er den eldste logen i Moss. Logen har 103 medlemmer, pr 31.12.2019.