Odd Fellow Loge nr. 18 Varna er den eldste logen i Moss. Logen har 86 medlemmer, pr 31.12.2020.