Vi er søstre i et godt fellesskap

og har som mål å bli bedre

medmennesker,

- gjøre en forskjell i hverdagen -

samtidig som vi også bidrar sosialt.

Ønsker du mer informasjon

om hva et medlemskap i en Odd Fellow Rebekkaloge innebærer,

så ta kontakt med oss.