Ordenens logelokaler

er her i 2 etg. i Dronningens gate 27