Velkommen til Foldens hjemmeside.

Overmester og embedskollegiet ser frem til å møte brødre og gjester
til en innholdsrikt vårtermin.

Vi håper på et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid
og gi brødrene en større glede og økt egenutvikling.

Dette vil vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold,
selv der hvor vi ikke har Innvielser eller gradspasseringer.

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte.  Jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Overmester Per S Thorvaldsen