Loge Nr 51 Folden ble instituert 7. februar 1957, i det som den gang var logelokaler i Moss, Moss Hotell, ledet av Stor Sire Olav Halland. Foranledningen var den styrkelse og ekspansjon som hadde funnet sted innen vår Ordenen i Moss, i Loge 18 Varna, vår moderloge, som da dannet en Broderforening med tanke på å danne en ny Loge.

Resultatet ble en ny Loge med 31 brødre som tok navnet Folden, som rett og slett betyr ”en folde eller en brett” og var i mange år navnet som ble benyttet på Oslofjorden og dens landlige omgivelser, Vestfolden og Østfolden. (Litt om navnet "Folden" i eget avsnitt) Siden institueringen har Loge Folden hatt en rik og god utvikling, og ble etter hvert tilnermet like stor som sin moderloge Loge 18 Varna. Dette førte igjen til, i tråd med den utvikling Ordenen og Storlogen ønsker, nok en ”knoppeskyting". Embedsmenn fra Loge 51 Folden gikk foran for å danne nok en Loge i Moss, noe som resulterte i at også Loge 51 Folden ble moderloge, moderloge for Loge 138 Christian Fredrik, instituert 25. november 2000. Folden avviklet sitt møte nr. 1000 den 20/2-2014. I samarbeid med Moss Handelstand Forenig ble Dronningensgate 27 bygd, med butikklokaler på gateplan, restaurant, møtelokaler, og med en flott Logesal i 4 etage som ble innviet 30. oktober 1960 For tiden (mars 2014) har Loge 51 Folden 100 brødre, av de til sammen ca 450 Odd Fellow søstre og brødre i Moss.