Våren 2022

Mandag 02. mai

Høsten 2022

Mandag 5. september, mandag 3. oktober, mandag 7. november, mandag 5. desember - Julemøte

Møtetid: Kl. 12:00 – 14:00 - Møtested: Villa Nore, Torggaten 19, Mysen

Kontakt:  Laila Westby, mobil 480 73 888, E-post: per.westby@hotmail.com