Vår/Vinter - 2024/25

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Magnus Lågeide OM


Møteplan 1. halvår 2024
                                  

07.01 kl. 18.00

O

Nyttårsloge Arr. 107 Broen .Galla

11.01 kl. 19.30 

O

Arbeidsmøte. Rapporter fra nemnder.

25.01 kl 19.30

-+ 

 Gradspassering. 

08.02 kl. 19.30

---

XX Regnskap og Budsjett.

22.02 kl. 19.30

O

Venneaften 

29.02 kl. 19.00

O

Fellesmøte m/ 109 Gloppang.

31.03 kl 19.30

=+

Gradspassering.

04.04 kl. 19.30

O

Besøk til annen Loge 

18.04 kl. 19.30

O

Opptak. Galla. 

02.05 kl. 19.30

O

Arbeidsmøte 

23.05 kl. 17.00

=+/O

Gradspassering/Arb.møte