Velkommen til nytt logeår 2023/2024

Overmester og embedskollegiet
ser frem til å møte alle søstrene på våre møter. 


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Janne-Kari Hågensen
OM