Velkommen til nytt logeår 2022/2023

Overmester og embedskollegiet
ser frem til å møte alle søstrene på våre møter. 


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inger-Ann Olsen
OM