Takk for logeåret 2021/2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre en god sommer.

Velkommen til nytt logeår 2022/2023


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inger-Ann Olsen
OM