Takk for logeåret 2021/2022

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre en god sommer.

Velkommen til et nytt logeår 2022/2023
        

         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Inger-Ann Olsen

                      OM

 

Stiftet 24.09.1994