Velkommen til nytt logeår 2023/2024

Overmester og embedskollegiet ser fram til å møte alle søstre på våre møter.


        

         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Janne-Kari Hågensen

                      OM

 

Stiftet 24.09.1994