Høst 2021-vår 2022

Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap  Kjærlighet  Sannhet
 

Nina Haraldsen

OM

Møtene våre avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.