Rebekkaloge nr. 37 Verdande, Sandefjord, instituert 1965, var tidligere Sandefjords eneste Rebekkaloge. Denne fikk etter hvert så stort medlemstall at det var naturlig å starte en ny.

Rebekkaloge nr. 120 Gaia er altså grunnlagt som en knoppskyting av Loge nr. 37 Verdande.

Sandefjord Rebekkaforening ble stiftet 30. januar 2003. I styret var

Gunn Wold – formann

Rigmor Holm Wærnes – nestformann

Judith Aronsen – sekretær

Randi Follstad – kasserer

Randi Skoglund – arkivar

Judith Aronsen måtte senere trekke seg, og Mette Sundve kom inn som ny sekretær.

EksOM Gunn Wold som formann ledet foreningen og var en drivende kraft i arbeidet med å starte en ny Loge.

Etter hvert fikk foreningen flere medlemmer, noen meldte overgang fra moderlogen og noen kom utenfra. Foreningen arbeidet hardt for å skaffe penger og holdt basarer, utlodninger osv.

Ved årsskifte 2004/05 lå forholdende til rette angående medlemstall, navn, økonomi osv .

til at den nye Logen kunne bli en realitet.

Den 19. februar 2005 ble Rebekkaloge nr. 120, Sandefjord, instituert. Institueringen ble foretatt av Stor Sire Harald Thoen assistert av Dep. Stor Sire Britta Almaas, Stor Sekretær Liv Berit Johansen, Stor Skattmester Edith Felle, DSS Berit Halvorsen, Stor Marsjall Wenche Størseth, Stor Kapellan Astri Vilberg og Stor Vakt Liv Jorid Totland.

Chartermedlemmene er: Gunn Wold, Mette Sundve, Rigmor Holm Wærnes, Randi Skoglund og Randi Follstad. 

Etter den høytidelige institueringen ble det holdt en minnerik festmiddag i selskapslokalene.

Loge Gaias første kollegium var: SR Gerd Solberg Thorsen

                                                       exOM Gunn Wold

                                                       OM Mette Sundve

                                                       UM Rigmor Holm Wærnes

                                                       sekretær Berit Bugsett

                                                       skattmester Randi Follstad

                                                       kasserer Inger Marie Mathisen

Logen har hatt en god utvikling, og medlemstallet har økt til 67 medlemmer.

Vår utadrettede virksomhet er viktig for å etterstrebe Odd Fellow ordenens idealer.