Vinter 2021

Gode patriarker

Hjertelig godt nyttår!
Dette siste året har vært meget spesiellt. Vi har bare hatt et par møter og fått anledning til å være sammen, og delt våre tanker og erfaringer. Nå kommer vaksineringen og la oss inderlig håpe at vi kan se utgangen på pandemien. Vi vil jo så gjerne komme tilabke i normal gjenge igjen.
Hold dere friske og ta vare på hverandre. 

I Tro, Håp og Barmhjertighet.

Halvard Karlsen
HP

 

Direktiv fra Storlogen 14. august 2020.
 

Med utgangspunkt i helsemyndighetenes retningslinjer og råd, kan enhetene starte opp loge- og leirarbeidet nå i august. Møteprogram og avvikling av møter må gjøres på en måte som fullt ut tilfredsstiller de kravene myndigheten setter til smittevern og som følger Storlogens råd og anbefalinger. Det er stor variasjon i smittespredningen i landet og ut fra smittesituasjonen kan lokale myndigheter iverksette tiltak som kan medføre at all møtevirksomhet stenges i en kommune eller et fylke. I så måte vil også logens aktivitet stoppes på de aktuelle stedene.

HP er ansvarlig for at reglene blir fulgt.

 

Nyhetsbrev 

Februar 2021.