Sommer 2021

Gode patriarker

Nå er endelig sommeren her.
Vi skal lade batteriene til en forhåpentligvis travel
Ordenshøst. Vi er jo litt i "bakleksa" av naturlige grunner.
Jge vil takke for at jeg har fått anledning til å lede denne
Leir, nå skal andre overta. Det har vært to interessante år.
selv om mye kunne blitt på en annen måte.
Vi skal snart møtes igjen rundt leirbålet. til hyggelig samvær.

Hold dere friske og ta vare på hverandre. 

I Tro, Håp og Barmhjertighet.

Halvard Karlsen
HP

 

 

 

Nyhetsbrev 

Juni 2021.