Sommeren 2022

 

 

 

HP Geir Ståle Aursnes

Gode patriarker
På vegne av kollegiet, vil jeg ønske alle Patriarker en riktig god sommer. Så møtes vi med nye krefter til høstens leirslagninger.
Vi legger også til, at vi av hele hjertet håper på fred i Ukraina, det vil bety mye selv for oss som ikke er involvert i krigshandlingene, men ikke minst for de som lider og dør under slike vilkår.  

Med patriarkalsk hilsen
HP Aursnes

 

 

 

Nyhetsbrev 

Sommeren 2022