Hovedmatriarken og embedskollegiet i Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg
ønsker alle matriarker vel møtt til høstens leirslagninger. 

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Toril Nor
HM