Hovedmatriarken og embedskollegiet i Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg
ønsker alle matriarker velkommen til vårens møter.

 

 
Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Nina Bjørntvedt Wiik Christoffersen
HM