Hovedmatriarken og embedskollegiet i Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg
ønsker alle matriarker vel møtt til vårens leirslagninger. Pga COVID-19 er det ikke møter pr i dag. Vi håper at det snart er mulig å møtes igjen. Protokoller fra møter som skulle vært avholdt finner du i Focus.

Husk å holde avstand og vaske hender.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Toril Nor
HM