Hovedmatriarken og embedskollegiet i Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg
ønsker alle matriarker vel møtt til høstens leirslagninger. Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Kari Fiskaa
HM