Historie er studiet av fortiden. Vi skal ta for oss skriftlige kilder. Kildene vi har å øse fra er beretninger, festskrift og prologer som vi har tilgjengelig fra våre jubileer. Leiren er heldig som har så mange dyktige 'historikere' blant sine Matriarker. Ved å lese gamle protokoller, referater og annet tilgjengelig materiale har vi mulighet til å få en dypere innsikt i hvorledes leirens

25 års Jubileum:     Prolog    Meny     Beretning