Logeåret 2020 - 2021

Vår loge er et nettverk av kvinner i en verdibærende loge

-  og du er hjertelig velkommen til å være med!

 

Vi er kvinner i alle aldre, fra ulike yrker og med ulik bakgrunn.

Felles for oss er at vi har et mål om å bli bedre medmennesker, til glede og nytte for oss selv, og for våre omgivelser.

Logen har stort fokus på menneskelige verdier og etiske holdninger.

Medmenneskelighet, Respekt, Toleranse og Felleskap er verdier som står sentralt hos oss.

 

 

Logen er integrert og likestilt under Odd Fellow Ordenen, og er politisk - og religions-uavhengig.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bli en av oss, eller ønsker å vite mer om vår loge.

Med vennlig hilsen

Anne Heireng

OM


Grasrotandelen er en viktig inntekstkilde for oss: