Rebekkaloge nr. 90 Hannah

Vi er den eneste Rebekkaloge i Follo (består av kommunene
Nordre Follo (Oppegård og Ski), Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby),
og har tilhold i Odd Fellow-huset Kjærbo i Ski

Vi er en aktiv loge med møter hver 2. og 4. onsdag i måneden.

Navnet Hannah har vi etter Roald Amundsens mor, Hannah Henrukke Gustava Amundsen. Familien Amundsen bodde på Svartskog, som ligger i Nordre Follo (tidligere Oppegård). 

Medlemmene våre kommer fra hele Folloregionen fra sør til nord, i tillegg til Oslo og Romerike.