Oscarsborg

Velkommen til loge 129 Oscarsborg

Publisert

                

                Logeåret 2024

          Overmester og embedskollegiet
            ønsker alle brødre vel møtt til 
                          våre møter. 

                   Møt så ofte du kan!

                  Med broderlig hilsen
        i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                     Poul Houmøller     

                        Overmester