Odd Fellow loge 129 Oscarsborg på Ski ønsker flere medlemmer.

HVEM ER VI?      

Kanskje er du nyinnflyttet til Follo og ønsker et nettverk på ditt nye bosted eller du er en travel småbarnsfar som ønsker et lite pusterom fra alle plikter. 

Våre medlemmer spenner i alder fra tidlig i 30 årene til "godt voksne".  Felles for oss alle er uavhengig av alder, yrke og familiesituasjon at vi finner stor glede i felles samvær både i logearbeidet og andre sosiale sammenhenger.

Vi har plass til mange fler i vårt flotte logehus i Idrettsveien!

ODD FELLOW  

Odd Fellow  er et av de eldste brorskap som finnes. Selv om det  finnes de som mener å kunne spore et slikt brorskap tilbake Romer-tiden, stammer de første nedskrevne linjer om Odd Fellow fra et loge-møte på Globe Tavern  i England i 1748. Dette var loge 9 så det er rimelig å anta at det fantes minst 9 loger på den tiden.

Ellers regnes dannelsen av The Independent Order of Odd Fellows fra stiftelsesmøtet 26. April 1819 i Baltimore, Maryland, som oppstarts-møtet.  

Hensikten var å binde sammen brødre i et brorskap der de skulle støtte og hjelpe hverandre ved behov. På den tiden fantes ingen forsikringsordinger, offentlige velferdsgoder eller sosiale støttetiltak om du skulle bli syk eller rammet av en ulykke.                  

Brødrene lovet derfor hverandre å besøke den som var syk eller trengte hjelp - og om verre ting skulle ramme han også sørge for vedkommendes etterlatte.

VÅRT HUMANITÆRE ARBEID    

Denne stolte tradisjonen med stor omsorg og humantitært arbeid er også i dag en viktig del av vårt arbeide.

I 2013 nådde ordenen sitt mål om å fullfinansiere en Redd Barna landsby i Ngabu, Malawi, da mer enn kr. 25 mill ble overakt til Redd Barna.

Tre redningsskøyter er forært til Redningsselskapet.

Og vi driver også sykehuskafeer for å gi oppmuntring til kreftpasienter samt gir støtte til mange lokale gode formål.

VÅRT ETISKE ARBEID   

Odd Fellow er en lukket orden i den forstand at vi har grader og ritualer som brødrene gradvis innvies i.  Dette er en spennende reise - og for å bevare spenningen holder vi hemmelig hva som finner sted inntil du er "rede".

Målet er å hjelpe medlemmene til å utvikle en mer medmenneskelig livsholdning - og omsette vårt motto i form av tre ord "vennskap, kjærlighet og sannhet" til handling.  Så med en slik edel målsetting kan det jo ikke være noe virkelig skummelt og rart med mystikken.

INTERESSERT I Å FÅ VITE MER - ELLER BLI MEDLEM?     

Ta så kontakt - ring, send SMS eller epost til en av våre tre brødre nedenfor som gjerne tar en prat om hva Odd Fellow kan bety for deg.

Navn

Telefon

epost

Kristian Krogh-Fladmark

90144420

 fladmark2@gmail.com

Svein Andersstuen

 91877701

 svein@folloror.no

Bjarne Rålm

 95296929

 bjarne@printinform.no