Vi avholder våre møter i Landstadsgate nord nr 41, hver 1. og 3. tirsdag i måneden. 

Ønsker du å vite mer om vår loge, så ta gjerne kontakt med overmester Sylvia.