Våre møter finner sted i Landstadsgate nord nr 41, hver 1. og 3 tirsdag i måneden.

Alle våre møter åpnes i O-grad