Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle egne og gjestende Patriarker et framgangsrikt år - velkommen til årets leirslagninger.
 

 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet
Frank Tore Nilssen
Hovedpatriark