Velkommen til Loge nr 5 Vesterlen 

Bror Overmester med Embedsmenn

ønsker brødrene velkommen til høst-terminen 2023


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Helge Sande
OM