Velkommen til Loge nr 5 Vesterlen 

Bror Overmester med Embedsmenn

ønsker brødrene velkommen til høst-terminen 2021.

På grunn av korona pandemien må brødrene melde seg på til logemøtene til Br. sekretær.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Knut Skarestad
OM