Velkommen til Loge nr 5 Vesterlen 

Bror Overmester med Embedsmenn

ønsker brødrene velkommen til vår-terminen 2021.

På grunn av korona pandemien er logemøtene på "Teams" inntil logen åpnes igjen.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Toralf Ekrheim
OM