Velkommen til Ordenshuset i Stavanger

Vedrørende situasjon pga. Coronavirus. Alle møter i Odd Fellow regi i våre Ordens bygg i Stavanger og Sandnes blir avlyst foreløpig fram til påske.

Det er i dag sendt ut ytterligere informasjon fra Storlogen om Corona smitte og forhåndsregler, imidlertid anser ikke vi som DSS at dette er tilstrekkelig.

Vi henstiller derfor til å avlyse alle møter inntil videre.

Pr. 10. mars sier Folkehelseinstituttet følgende om tiltak i f m begrensing av smitte:

Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak. I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak så som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

Sirius er nå midlertidig stengt, og SUS gir nå generelt besøks forbud til pårørende (egne regler)

En del av våre medlemmer har nå fått helt eller delvis karantene fra sine arbeidsgivere og blitt bedt om ikke å delta på arrangementer og møter.

Stavanger Kommune vil komme med nye innskjerpinger i ettermiddag.

Ber om at alle våre medlemmer gjøres kjent med denne informasjon. Vi vil komme med ny og ytterlige informasjon fortløpende.

Dette er selvsagt beklagelig, men som vi anser som riktig avgjørelse.

 

Med søsterlig  og broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Kirsten Helen Harstad                                                      Per Einar Roaldsen

DSS                                                                                      DSS