Kjære søstre!

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre en god logehøst.

Loge nr 3 Vaar har møter annenhver torsdag, i partallsuker. En kan finne programmet og møtedager i menyen øverst, under "Kalender". 

Våre møter er bygget opp i to deler. Først et møte der Ordenens undervisning og forretningsorden gjennomføres. Møtene gir deg tid til ettertanke, og du får litt avstand fra hverdagens stress og mas. Deretter er det ettermøte, den sosiale delen av en logekveld.  Der hygger vi oss med et godt måltid og god drikke.  

Vår oppfordring er: Møt så ofte du kan. Et godt fremmøte styrker logen og vil gi søstrene gode impulser. Vi vil arbeide for at søstrene kan reise hjem etter et møte med tanken om at: "Dette har vært et godt logemøte. Jeg gleder meg til neste gang!" 

Velkommen!

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Linn Jahroux, OM