Kjære søstre!

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre hjertelig velkommen til vårens møter!

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,  

Linn Jahroux, OM