Kjære søstre!

Overmester og embedskollegiet ønsker alle et godt vårsemester.

Hjertelig velkommen til møtene våre!

MØT SÅ OFTE DU KAN

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,  

Linn Jahroux, OM