Logeåret 2021

Overmester og embedskollegiet håper at alle søstre holder seg friske og raske, og at vi kan møtes igjen i år. 

 Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 Randi Marnburg
 OM

Rebekka loge nr. 3 Vaar 100 år 5. februar 2021

Logens historie begynner allerede i desember 1919.  Fire av våre Chartermedlemmer ble innviet i Rebekka loge nr. 2 Urania i Oslo i 1919, og ett Chartermedlem i 1920.  23. september i 1920 ble Rebekkaforeningen stiftet her i Stavanger.  Lørdag 5. februar 1921 ble logen stiftet med stor feiring.  Torsdag 17. februar ble det første logemøte ledet av OM Elisa Andersen.  Det ble lagt ned mye arbeid i årene fremover.  Logens første oppgave var å skaffe klær til trengende barn.

Krigen i 1940 stoppet all logevirksomhet, men torsdag 4. oktober 1945 åpnet logen igjen.  Det ble en udelt glede for søstrene å møtes igjen.  Siden den gangen har det vært avholdt logemøter annenhver torsdag gjennom alle år.  Vi er i dag en stor loge med 110 medlemmer.

Logemøtene stoppet opp i 2020 på grunn av Koronapandemien.  Derfor blir det ikke mulig å feire dagen som planlagt, men vi utsetter dette ett år.  I løpet av 2021 vil boka "Rebekka loge nr. 3 Vaar sin historikk" bli ferdig.  I denne boka kommer hele historien om vår loge.

Forfatterne for jubileumsboka er:

Eks SR Eva Grøsfjeld, Søster Bjørg Løining og Søster Inger Helene Madland