Velkommen

  Høst 2022 - Vinter/Vår 2023

   Overmester og embedskollegiet 

  ønsker alle brødre et godt logeår !

 Møt så ofte du kan !!

  Det vil gi brødrene gode relasjoner, glede og hygge

        Mbh i vennskap- kjærlighet og sannhet !

    Knud Idsø  

 OM