Høst 2021 - Vinter/Vår 2022.

                           Overmester og embedskollegiet 

                                  ønsker alle brødre et godt logeår !

                                   Møt så ofte du kan !!

                              Det vil gi brødrene gode relasjoner 

                                            og glede og hygge

                   Mbh i vennskap- kjærlighet og sannhet !

                                   John Arne Skjellevik  

                                               OM