Hovedpatriark og embedskollegiet

2023 - 2025

ønsker alle patriarker et flott leirår.

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Rolf Larsen
HP