Hovedpatriark og embedskollegiet

ønsker alle patriarker et flott leirår.

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Kjell Inge Malde
HP