Kjære Matriarker!

Hovedmatriark og embedskollegiet

ønsker alle matriarker et godt leirår

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Eva Grøsfjeld, HM