Kjære Matriarker!

Velkommen til leir nr. 3 Vestri!

 

Hovedmatriark og embedskollegiet håper alle matriarkene har det bra og er ved god helse.

Vi ser frem til den dagen vi på ny kan avholde våre leirslagninger og gleder oss til å møte dere alle igjen.

 

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Eva Marie Botten Nordbø, HM