Velkommen til et nytt logeår
Overmester og resten av embedskolegiet ønsker alle brødre hjertelig velkommen til våre møter.
Møt så ofte du kan. Det styrker samholdet mellom brødrene.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Roger Lillemark
Overmester