Velkommen til et nytt logeår

Overmester og embetskollegiet ønsker alle søstre hjertelig velkommen til våre møter
Møt så ofte du kan. Det styrker samholdet mellom søstrene.

På grunn av situasjonen rundt korona velger vi ikke å gjennomføre møter i høstterminen.

Dette er beklagelig, men EK anser dette som riktig da det vil medføre svært "amputerte" møter med antall som kan være forsvarlig å ha i logesalen samt det sosiale på våre ettermøter.


Med søsterlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anne Sollie
Overmester