HØST 2022 - VINTER/VÅR 2023

 

Overmester og embetskollegiet ønsker brødrene velkommen til høstsemesteret!

Møter vil bli avviklet iht terminlisten når dette lar seg gjennomføre ut fra smittevernhensyn m.v., men kan bli avlyst/utsatt på kort varsel. Informasjon sendes brødrene i så fall på e-post og med info på FB-gruppesiden.

Roy Corrin Grøttheim 

Overmester