HØST 2020 - VINTER/VÅR 2021

 

Overmester og embetskollegiet ønsker brødrene velkommen til høstsemesteret!

Grunnet skiftende smittevernregler følges ikke opprinnelig møtekalender! Møter vil bli berammet når dette lar seg gjennomføre ut fra smittevernhensyn, men kan bli avlyst/utsatt på kort varsel. Informasjon sendes brødrene på e-post.

 

                                                               Roy Corrin Grøttheim 

Overmester